Terms of Service

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg gjennom simplykids.no til forbrukere.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp er regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Les mer om disse på www.lovdata.no.

Selger er simplykids.no som er eiet av OS Toys AS, Ullerudfaret 4B, 1447 Drøbak, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: NO 820 572 262, Telefon: 45 39 63 61, E-post: info@simplykids.no.

1. Bestillings

Når simplykids.no mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til den mailadressen du har oppgitt på bestillingssiden.

2. Opplysninger gitt i nettbutikken

Simplykids.no tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller vår markedsføring.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

3. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før betaling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, miljøavgift m.m.

4. Betaling

Ved betaling med betalingskort aksepteres Visa og Mastercard. Beløpet heves når varene sendes fra simplykids.no. Det lagres ingen kredittkort opplysninger av noen form. Simplykids.no kan på intet tidspunkt, som forskrevet av Klarna, heve mer enn det beløpet du har akseptert i handlekurven.

Når du velger Klarna som betalingsløsning, godtar du avalen med OS Toys AS (organisasjonsnummer: 820 572 262), og godtar du vilkårene fra Klarna AB og simplykids.no.

5. Levering og forsinkelse

Vi jobber hardt på å få avsendt din pakke så fort så mulig etter din bestilling. Dersom din pakke ikke avsendt fra oss innen 3 arbeidsdager etter bestilling mottakelse, blir du kontaktet via din opplyste e-postadresse. Ved restordre eller andre forhold hvor levering kan forventes forsinket, kontaktes du av simplykids.no.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake til levering er gjort, eller heve avtalen.

Utenlandspakker – pris og transportør avhenger av mottakerlandet. Pris regnes etter kg – hvor høyest kg i enten vekt eller volum avgjør prisen.

6. Uavhentet pakke

Dersom du unnlater å hente pakken på postkontoret vil du motta en faktura for uavhentet forsendelse, dette for å dekke våre fraktkostnader og avgifter til transportør.

For uavhentet pakker som returneres til oss vil du bli ilagt et gebyr på NOK 400,- inkl. mva.

7. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering av nytt tilsvarende produkt, prisavslag, eller at kjøpet heves. Simplykids.no kan alltid forlange at kjøpet heves, fremfor feilretting, omlevering og prisavslag.

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig, men må alltid bekreftes skriftlig. Dette må skje innen 7 dager etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har allikevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist.

Simplykids.no vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Simplykids.no vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år.

Reklamasjonsretten dekker ikke feil, skader eller slitasje, direkte eller indirekte oppstått som følge av feil betjening, dårlig vedlikeholdelse, røff bruk eller uautorisert inngrep.

8. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer (ikke frakt og gebyrer)

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Slik melding skal gis på Angrerettskjema som er vedlagt leveransen. Du kan laste ned angrerettskjema her.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være ubrukt, i originalemballasjen, og forøvrig i den stand du mottok det.

Bruker du Angreretten skal produkt(ene) leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har ansvaret for at produktet er forsvarlig pakket for returtransport. Vi har øvrig risiko for transporten tilbake til oss.

Om du angrer hele leveransen (dvs. returnerer alle produktene fra en bestilling), så refunderer vi hele beløpet, men eksklusive fraktkostand for forsendelsen til deg. Om deler av en bestilling blir returnert refunderes prisen på produktene som dette gjelder. Refusjonen skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet i retur. Refusjonen gjøres til kortet som ble brukt. I øvrige tilfeller blir refusjonen gjort til det kontonummer du oppgir på returskjemaet.

Produkt(ene) skal sendes tilbake til oss i original emballasje (inkl. manualer, etc) og sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av returskjemaet.

 

Varereturnering foregår til

OS Toys AS

Ullerudfaret 4B

1447 Drøbak

 

Gi beskjed før en vare returneres til:

info@simplykids.no

tlf: 45 39 63 61

 

Det er ikke et krav, men ekspedisjonen fremmes hvis du har fylt ut informasjoner som følger pakken – eksempelvis kopi av ordrebekreftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvor refusjonen kan foregå.